Gatka VideoShaster Vidya Camp 2007 Part 1


Shaster Vidya Camp 2007 Part 2


Shaster Vidya Camp 2007 Part 3


Shaster Vidya Camp 2007 Part 4


Miri Piri Gatka Dal Manipal


Bakersfield Nagar Kirtan 2007


Yuba City Nagar Kirtan 2007


Fremont Nagar Kirtan 2007


Shaster Vidya Camp 2007


New York Sikh Parade 2007


Stockton Nagar Kirtan 2007


VIDEO OF CALIFORNIA GATKA DAL IN YUBA CITY NAGAR KIRTANCourtesy : Khalsa.tv.BHAI CHARNAJIT SINGH JI TAKSAL WALE
NIHANG SINGH'S VIDEO AT HOLA MOHALA, ANANDPUR SAHIB JEE.Courtesy : Khalsadiwan.com